Thông báo: học sinh được nghỉ học một ngày thứ ba (26/12/2017)

Căn cứ công văn số 2515/SGDĐT-VP ngày 25/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương V/v khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó cơn Bão gần biển Đông (Bão Tembin);
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Định thông báo:
Tất cả Học sinh các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5 được nghỉ học một ngày thứ ba (26/12/2017) để đảm bảo an toàn phòng tránh cơn Bão số 16. Học sinh trở lại trường để tiếp tục kiểm tra cuối học kỳ I vào ngày thứ tư ( 27/12/2017). Buổi sáng lớp 1,2,3, buổi chiều lớp 4,5.
Vậy nhà trường xin thông báo đến Phụ huynh học sinh được biết.