Liên hệ

Trường Tiểu học Tân Định

Địa chỉ: ấp 3, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743 682 120

Email: th.tandinh.bactanuyen@gmail.com